Leczenie anoreksji

Anoreksja, anorexia nervosa czyli jadłowstręt psychiczny to zespół chorobowy, który wiąże się ze świadomym ograniczeniem przyjmowania pokarmu, powodujący sukcesywny spadek masy ciała. Dowiedz się, jakie są przyczyny tego zaburzenia, na czym polega leczenie anoreksji oraz gdzie warto szukać pomocy i wsparcia.

Co to jest anoreksja i jakie są jej przyczyny

Zanim powiemy więcej o tym, jak leczyć anoreksję, warto dokładniej przyjrzeć się temu zaburzeniu, które nawet dziesięć razy częściej dotyka kobiet niż mężczyzn i rozwija się głównie między 14. a 18. rokiem życia. Podstawowym kryterium rozpoznania anoreksji jest zmniejszenie masy ciała o co najmniej 15% poniżej prawidłowej wartości, zachowania mające na celu zmniejszenie ciała i ocenianie siebie jako osoby otyłe.

Przyczyny anoreksji są trudne do określenia, jednak istotne są czynniki na podłożu psychologicznym związane z potrzebą odzyskania kontroli nad swoim życiem, czynniki genetyczne i występowanie zaburzeń odżywiania w rodzinie. Nie bez znaczenia maja czynniki społeczne i kulturowe, w tym promowane wzorce idealnej sylwetki.

Jak wygląda leczenie anoreksji w Polsce

Do podstawowych metod leczenia anoreksji należy psychoterapia. W terapii uczestniczy psycholog, dietetyk, przy ścisłej współpracy rodziny i bliskich. Celem jest przywrócenie prawidłowej masy ciała i wyeliminowanie skutków wieloletniego niedożywienia. Koniecznie jest to, by osoba chora na anoreksję zaakceptowała swoje ciało i wyzbyła się obsesji na tle wyglądu oraz wagi.

Leczenie anoreksji w Polsce jest dostosowane do fazy choroby, czasu jej trwania, zaawansowania oraz zmian somatycznych w ciele. W ostrej fazie choroby konieczne jest leczenie całodobowe. Pacjentom chorującym na anoreksję zaleca się dodatkowo zajęcia arteterapii, choreoterapii i muzykoterapii, by mogły w bezpiecznych warunkach mówić o swoich emocjach. Podczas terapii grupowej można aktywnie omawiać swojego problemy, a przy leczeniu Terapią Obrazu Ciała poznaje się techniki pomagające wypracować odpowiednie postawy i zmienić nawyki utrudniające akceptację swojego wyglądu. Terapia żywieniowa jest dostosowana do aktualnych potrzeb osoby chorej – jej kaloryczność i rodzaj diety jest zawsze dostosowany indywidualnie.

Jakie są etapy leczenia anoreksji

Jeśli choroba nie wyrządziła dużych zniszczeń, leczenie rozpoczyna się od cyklicznych spotkań z psychologiem i innymi specjalistami (np. dietetyk), a sesje często obejmują także osoby z bliskiego otoczenia. Gdy zaburzenia odżywiania doprowadzą do bezpośredniego zagrożenia życia, wprowadzanie jest leczenie szpitalne mające przynieść szybki przyrost masy ciała. Wprowadza się leczenie środkami przeciwlękowymi i antydepresyjnymi, jeśli osoba chora zdradza dodatkowe objawy. W przypadku braku miesiączki stosuje się kurację hormonalną, dodatkowo pacjent otrzymuje wapń i witaminę D, gdyż anoreksja wyniszcza układ kostny. Podczas leczenia często nawiązuje się tzw. kontrakt, który określa zasady i nagrody za ich przestrzeganie. Osoba cierpiąca na anoreksję nie jest zdrowa po opuszczeniu szpitala i osiągnięciu odpowiedniej wagi, należy kontynuować psychoterapię, by nie doprowadzić do nawrotu choroby.

Jak wygląda leczenie anoreksji w szpitalu

Gdy stan zdrowia osoby chorującej na anoreksję nie zagraża jej życiu, leczenie przebiega ambulatoryjnie wspomnianymi wyżej metodami. W przypadku, gdy utrata masy prowadzi do zaburzenia gospodarki elektrolitowej, odwodnienia i wiąże się z rozwojem wielu powikłań, konieczne jest leczenie jej w szpitalu. Wskazaniem do hospitalizacji jest utrata masy ciała o więcej niż 25%, infekcje, zaburzenia psychiczne, rytmu serca.

Rozpoznanie anoreksji stawia się w oparciu o wywiad, badanie przedmiotowe, laboratoryjne krwi, pomiary ciała i wagi oraz EKG. Leczenie anoreksji w szpitalu często wiąże się z behawioralnymi metodami, które polegają na pozbawieniu chorej osoby „wszystkich przywilejów”, czyli odwiedzin, samodzielnych wyjść czy korzystania z telefonu komórkowego. Takie zasady są jednak zależne od programu terapeutycznego w danym oddziale. Każda klinika leczenia anoreksji ma swoje własne zasady.

Anoreksja – gdzie leczyć, jak pomóc osobie z anoreksją

Jeśli chcą Państwo pomóc bliskiej osobie, warto zasięgnąć informacji, gdzie leczyć anoreksję w Polsce. Od kilku lat rośnie liczba specjalistycznych placówek, które specjalizują się w niesieniu pomocy osobom cierpiącym na zaburzenia odżywiania.

Anoreksja – ośrodki leczenia:

Fundacja Światło Dla Życia – w ośrodku pomaga się osobom z anoreksją, bulimią i ortoreksją. Ośrodki należące do fundacji to Ośrodek Terapeutyczny Alira w okolicy Chojnowskiego Parku Krajobrazowego niedaleko Warszawy oraz Centrum Pomocy Psychologicznej i Wsparcia Terapeutycznego Światełko.

Centrum Psychologiczno-terapeutyczne „Tęcza” w Krakowie pomaga w leczeniu lekomanii, anoreksji, bulimii, ortodoksji.

Ośrodek Terapii Medilux w Słupnie – leczy zaburzenia odżywiania skupiając się na budowaniu poczucia własnej wartości u pacjentów.

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu – kompleks poradni leczących nałogi oraz zaburzenia odżywiania, który prowadzi terapie indywidualne, grupowe, rodzinne.

Soteria Anamija w Opolu – ośrodek stosuje autorską metodę leczenia zaburzeń odżywiania.

Centrum Psychoterapii Przestrzeń Rozwoju w Gdyni oraz Nie ma mnie – Niebieska – oba ośrodki są pod patronatem Aleksandry Dejewskiej. Specjaliści prowadzą konsultacje stacjonarne oraz online, a pacjent sam ustala długość współpracy ze specjalistą.

NZOZ „Dąbrówka” w Gliwicach i w Katowicach – ośrodki oferują zajęcia prowadzone metodą psychodynamiczną, by zlokalizować źródło problemów i pracować nad ich zmianą.