Alkoholik nie chce się leczyć – czyli jak zmotywować osobę uzależnioną do podjęcia terapii?

Alkoholik nie chce się leczyć – czyli jak zmotywować osobę uzależnioną do podjęcia terapii?

Wiele osób uzależnionych nie zdaje sobie sprawy z problemu z alkoholem lub nie dopuszcza do siebie myśli, że zmagają się z poważną chorobą, która ma wpływ na ich życie prywatne i zawodowe oraz zdrowie. Właśnie dlatego tak trudne jest poproszenie o pomoc – zgoda na leczenie wiąże się z przyznaniem się do problemu. Co w sytuacji, gdy osoba uzależniona odmawia pójścia na odwyk? Jak pomóc alkoholikowi, który nie chce pomocy i nie chce się leczyć? Na te pytania odpowiadamy w tym artykule.

Dlaczego alkoholik nie chce się leczyć?

Zacznijmy od pochylenia się nad powodami, dla których alkoholik nie chce się leczyć. Wiele uzależnionych osób znajduje w alkoholu pocieszenie i ucieczkę od codziennych problemów, z którymi nie jest sobie w stanie poradzić samodzielnie. Z uwagi na coraz częstsze sięganie po procentowe trunki i coraz większą ilość potrzebną do osiągnięcia stanu nietrzeźwości alkoholik zaczyna tracić kontrolę, która odbija się na jego zdrowiu i życiu. Samo zaprzeczanie chorobie jest związane ze zmianami w psychice pojawiającymi się w wyniku nadużywania alkoholu oraz strachem przed abstynencją, która jest bezpośrednio związana z odwykiem i leczeniem.

W następnych częściach artykułu podpowiadamy, jak zmotywować alkoholika do leczenia, jednak już teraz warto podkreślić, że zmiany nie przyniosą pożądanego efektu, jeśli osoba uzależniona nie przyzna sama przed sobą, że ma problem i nie będzie chciała współpracować ze specjalistami. Bez uświadomienia sobie, że alkoholizm jest chorobą i wzięcia odpowiedzialności za wcześniejsze działania, istnieje duże ryzyko, że alkoholik znów wpadnie w ciąg alkoholowy.

Jak zmotywować alkoholika do leczenia?

Szukasz sposobu na to, jak zmotywować alkoholika do leczenia? Zazwyczaj to długotrwały, wymagający cierpliwości i empatii proces, który mimo wszystko jest tego wart, jeśli wiesz, że może pomóc bliskiej osobie uzależnionej od alkoholu. Warto zacząć od szczerej rozmowy i opowiedzeniu o tym, jak choroba wpływa na życie innych – rodziny, przyjaciół czy nawet współpracowników. Nie oceniaj, nie krzycz, nie zawstydzaj i nie krytykuj, a zamiast tego cierpliwie i ze zrozumieniem postaraj się wytłumaczyć swój punkt widzenia, nie zapominając o konsekwencji i jasnym, zrozumiałym przekazie. Przygotuj się na to, że alkoholik będzie bagatelizować swoją chorobę, tłumacząc ją gorszym samopoczuciem czy problemami w pracy. Może też przekonywać Cię, że to tylko chwilowa sytuacja, a on może w każdej chwili zrezygnować z alkoholu.

Gdy rozmowy nie przynoszą efektu, konieczne może być podjęcie bardziej zdecydowanych działań. Jak pomóc alkoholikowi, który nie chce pomocy? Można przestać go chronić, np. nie usprawiedliwiać jego nieobecności w pracy innymi powodami czy spłacać długi zaciągnięte w wyniku nadużywania alkoholu. Możesz też wydać jasny komunikat o konsekwencjach, które czekają na osobę uzależnioną, jeżeli nie zdecyduje się na leczenie – wyprowadzkę, zwolnienie czy rozwód.

Jak pomóc alkoholikowi, który nie chce się leczyć?

Jak jeszcze można pomóc alkoholikowi, który nie chce się leczyć? Oprócz rozmów, uświadamiania skali problemu lub tzw. zwinięcia parasola ochronnego mogą okazać się niewystarczające. W takich sytuacjach rodzina może zgłosić się placówki leczenia uzależnień zlokalizowanej w miejscu zamieszkania. W ośrodku nie tylko uzyskasz pomoc związaną ze zmotywowaniem alkoholika do leczenia, ale także otrzymasz wsparcie dla osób współuzależnionych. Dobrym rozwiązaniem jest również przeprowadzenie interwencji, czyli spotkania z kilkoma innymi osobami i wspólne przekonanie osoby uzależnionej do podjęcia leczenia. Aby jednak wspomniana interwencja miała szansę przynieść realne efekty, warto wcześniej skonsultować jej przebieg ze specjalistami.

Alkoholik nie chce się leczyć? Rozwiązaniem może być przymusowe leczenie odwykowe

Jak wspomnieliśmy już wcześniej, w wielu przypadkach alkoholik nie chce się leczyć. Nie jest to spowodowane jego złą wolą – po prostu choroba przejęła kontrolę nad jego życiem lub nie zauważa problemu, z jakim się mierzy. W niektórych sytuacjach istnieje możliwość skierowania takiej osoby na przymusowe leczenie odwykowe. Jak to wygląda w praktyce? Przede wszystkim należy potwierdzić uzależnienie od alkoholu oraz udowodnić, że w wyniku choroby wystąpiły tzw. przesłanki społeczne umożliwiające skierowanie alkoholika na przymusowy odwyk. To między innymi obecność dzieci w domu, zagrożenie życia i zdrowia swojego lub najbliższych, zakłócanie porządku publicznego, a także przemoc fizyczna lub psychiczna. Pomocne w procedurze mogą okazać się notatki z interwencji policji, dokumentacja lekarska oraz ewentualne potwierdzenia pobytów na izbie wytrzeźwień czy nawet wyroki sądowe.

Jeżeli wymienione wyżej dwa wymogi zostaną spełnione, można złożyć wniosek do gminnej komisji o skierowanie osoby uzależnionej na przymusowe leczenie odwykowe. Jeśli zostanie on rozpatrzony pozytywnie, to następnym krokiem jest skierowanie sprawy przez wspomnianą komisję do sądu rejonowego, który ma miesiąc na jej rozpatrzenie. Po prawomocnym orzeczeniu o obowiązku poddania się przymusowego leczeniu odwykowemu alkoholik musi stawić się w wyznaczonym ośrodku. Jeżeli tego nie zrobi, może zostać doprowadzony na miejsce przez policję.