Ośrodki leczenia uzależnień

Znaleziono {{foundPosts}} wyników

Zresetuj wyszukiwanie

Ośrodki leczenia uzależnień w Polsce

Ty lub bliska Ci osoba zmaga się z uzależnieniem? Szukasz dobrego ośrodka leczenia uzależnień? Jeśli tak zapoznaj się z informacjami w artykule. Istnieje kilka różnych form pomocy osobom uzależnionym. Wybór dobrego ośrodka leczenia uzależnień jest zależy od kilku czynników, wśród nich możemy wymienić:
  • Rodzaj uzależnienia ? przy wyborze najlepszego ośrodka uzależnień ważne jest, od czego osoba jest uzależniona. Niektóre ośrodki specjalizują się tylko w konkretnych uzależnieniach np. od alkoholu i narkotyków
  • Zaawansowanie uzależnienia ? w przypadku zaawansowanego uzależnienia ważne jest, aby wybrać zamknięty ośrodek leczenia uzależnień
  • Możliwości finasowania leczenia uzależnienia ? od możliwości finansowych osoby uzależnionej zależy czy wybierze prywatny ośrodek leczenia uzależnień czy ośrodek państwowy refundowany przez NFZ
  • Dyspozycyjność czasowa osoby uzależnionej ? od dyspozycyjności uzależnionego zależy czy wybierze leczenie w poradni uzależnień, zamkniętym ośrodku odwykowym ? stacjonarnym, czy skorzysta z ambulatoryjnej terapii.
  • Etap procesu terapii ? Osoba uzależniona może skorzystać z terapii nawrotów, jeśli ma za sobą już leczenie w ośrodku uzależnień w efekcie, którego utrzymywała abstynencję przez około sześć miesięcy. Osoby w głębszym procesie wychodzenia z nałogów mogą korzystać z grup wsparcia i terapeutycznych jak i z terapii indywidualnej.

Gdzie leczyć uzależnienie -  ranking ośrodków terapii

Na Polskim rynku jest wiele placówek oferujących leczenie uzależnienia od alkoholu, narkotyków, leków, dopalaczy oraz uzależnień behawioralnych. Który z tych ośrodków jest najlepszym ośrodkiem leczenia uzależnień? To zależy od czynników wymienionych powyżej.

Ośrodek leczenia uzależnień - jaki wybrać?

Poniżej omówienie różnych form i ośrodków leczenia uzależnień.
  • Prywatne ośrodki leczenia uzależnień ? prywatne terapie najczęściej mają oferty przeznaczone zarówno dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, czy leków, ale również dla uzależnionych behawioralnie. Prywatne ośrodki uzależnień mają dużo większą skuteczność w terapii ze względu na to, iż, w takich miejscach terapia jest przeprowadzania w kameralnych grupach terapeutycznych. Takie warunki pozwalają na większą na otwartość osób będących w terapii. Ośrodki prywatne oferują terapię zamkniętą uzależnienia. Takie podejście sprzyja wychodzeniu z uzależnienia, ponieważ pacjent skupia się wtedy wyłącznie na terapii swojego uzależnienia. Dodatkowymi atutami prywatnej terapii uzależnień są komfortowe warunki pobytu. Pacjenci często czują się w ośrodkach prywatnych jak we własnych domach, co pozwala na lepsze skupienie się na procesie terapeutycznym.
  • Państwowe ośrodki leczenia uzależnień ? są to ośrodki refundowane z Narodowego Funduszu Zdrowia. Większość Państwowych ośrodków uzależnień oferuje tylko terapię leczenia alkoholizmu i narkomanii. Terapia w takim ośrodku ze względu na bardzo dużą liczbę pacjentów trwa dłużej oraz ma mniejszą skuteczność. Warunki pobytu w ośrodkach odwykowych są dość niskie, większość z nich poziom komfortu ma jak typowe szpitale. Atutem Państwowych ośrodków terapii jest profesjonalna opieka i infrastruktura medyczna.
  • Poradnie uzależnień ? leczenie w poradniach jest bezpłatne. Poradnie oferują leczenie ambulatoryjne uzależnienia. Osoby uzależnione w takich poradniach mogą uczęszczać na terapię dzienną ? trwa ona od czterech do sześciu miesięcy, zajęcia odbywają się w tym okresie codziennie w godzinach od 9 do 14. Poradnie uzależnień oferują również terapie popołudniowe, z których skorzystać mogą osoby pracujące. Ze względu na brak odizolowania od wyzwalaczy terapia w poradniach jest mało skuteczna. Rzadko, kiedy pacjentom udaje się utrzymywać abstynencję. Atutem poradni jest możliwość kontynuowania terapii w spotkaniach indywidualnych po ukończeniu terapii stacjonarnej w ośrodkach zamkniętych. Niestety czas oczekiwania na pierwszą wizytę może trwać od kilku tygodni do kilku miesięcy.
  • Ośrodki leczenia narkomanii ? Uzależnienie od narkotyków możliwe jest we wszystkich powyższych rodzajach ośrodków. W zależności od zaawansowania i narkomania może być leczona w prywatnych jak i w państwowych ośrodkach. Często zdarza się, że osoby uzależnione od narkotyków potrzebują czegoś więcej niż tylko psychoterapii uzależnienia. Wielu narkomanów uzależniło się w wieku 10-12 roku życia, dodatkowo zdarza się, że pochodzą ze środowisk dysfunkcyjnych wtedy dobrym rozwiązaniem sią długoterminowe ośrodki leczenia uzależnień. Pobyt w ośrodku leczenia narkomanii trwa od ośmiu do osiemnastu miesięcy. Pacjenci nie pracują tam na programach terapeutycznych, lecz za pomocą codziennego życia w ośrodku i leczącej społeczności. Dzień w większości tego typu ośrodków wygląda podobnie. W ciągu dnia pacjenci wykonują różne prace w ośrodku np. utrzymanie porządku, gotowanie, prace w stajniach i w polu. Ma to na celu nauczenie odpowiedzialności i przystosowania społecznego. Popołudnia spędzają na spotkaniu społeczności, podczas którego omawiane są zdarzenia i relacje między pacjentami. Podczas pobytu w takim ośrodku Pacjenci mają możliwość edukacji i dokształcenia zawodowego.
  • Ośrodki terapeutyczne dla młodzieży ? są to ośrodki najczęściej przeznaczone dla młodzieży w wieku 15 ? 24 lata. Leczenie w ośrodkach dla młodzieży trwa od sześciu do osiemnastu miesięcy. Ośrodki funkcjonują bardzo podobnie do ośrodków leczenia narkomanii.