Paulina Nowatorska

Paulina Nowatorska

Opis

Certyfikowana specjalistka psychoterapii uzależnień w Krajowym Biurze ds. Przeciwdziałnia Narkomanii. Ukończone studia wyższe na Uniwersytecie Jagiellońskim. Obecnie w trakcie studiów doktoranckich.

Specjalizuje się w prowadzeniu terapii indywidualnej i grupowej dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz członków rodzin i bliskich osób uzależnionych. Współpracuje z osobami, które borykają się z trudnościami w codziennym funkcjonowaniu zapewniając im wsparcie i motywację do zmiany.

Prowadzi zajęcia edukacyjne, warsztaty i treningi umiejętności. Poddaje się regularnej superwizji specjalistów z Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Doświadczenie zawodowe:

– viceprezes Stowarzyszenia W Dobrą Stronę,

– kierownik Poradni Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnienia.

– staż w Ośrodku Uzależnień ?Szansa? w Pławniowicach,

– staż w Ośrodku Uzależnień ?Straszny Dwór? w Czechowicach- Dziedzicach,

– praca w Poradni Leczenia Uzależnień ?Monar? w formie streetworkingu i partyworkingu,

– praca w Fundacji Pomost zajmującej się osobami uzależnionymi po odbyciu kary pozbawienia wolności

– praca w Stowarzyszeniu Dobrej Nadziei jako specjalista psychoterapii

Statystyki

114 Wyświetleń
0 Rating
0 Polubień
0 Share

Autor